scroll to top

We are Hollandse Nieuwe

De wereld om ons heen verandert en organisaties veranderen mee. Op momenten waarop een verandering gaande of nodig is, worden wij benaderd. Een organisatie groeit, krimpt of gaat op een andere manier werken. De verandering bestaat uit een berg van organisatorische-, gedrags-, functionele en ruimtelijke vraagstukken. Het ontrafelen, structureren en het omzetten in heldere en aantrekkelijke ontwerpen is onze passie. Het resultaat van het oplossen van deze puzzels zijn trotse eindgebruikers die zich sterk verbonden voelen met hun nieuwe omgeving omdat ze bewust onderdeel hebben uitgemaakt van het veranderingsproces.