scroll to top

Nationale Nederlanden

De Nationale Nederlanden is een verzekeringsmaatschappij en een bank. Ze bieden leningen, hypotheken en verzekeringen aan.
Bij IT gedreven ondernemingen zoals banken en verzekeraars worden agile en scrum werkprocessen in een hoog tempo geïntroduceerd. Zo ook bij Nationale Nederlanden in Rotterdam. Hollandse Nieuwe ontwikkelde bij NN een werkomgeving die deze processen goed ondersteunt.
Het uitgangspunt was het maken van een goed functionerende agile werkomgeving. Waar teams optimaal kunnen presteren en excelleren.
De lichte vloeren, wanden en plafonds geven lucht en ruimte aan de hectiek van het werkproces. Ieder team heeft een plek voor een dag start.

Oplevering 2017
Netto m² 1200 m²
Opdrachtgever Nationale Nederlanden
Locatie Rotterdam
Nationale Nederlanden - Hollandse Nieuwe Interieur 01
Nationale Nederlanden - Hollandse Nieuwe Interieur 07

De wanden rondom de werkplekken zijn magnetisch en beschrijfbaar. De beeldschermen met specifieke informatie zijn op strategische plekken gepositioneerd. PANL wordt daar waar nodig ingezet als flexibele tool om het werkproces te ondersteunen.
De secundaire functies zijn per team geclusterd en deze modules fungeren als buffer tussen de teams. Op de koppen van de modules zijn coupés geplaatst. Deze bieden naast plek voor informeel overleg ook de mogelijkheid om een capaciteitsprobleem bij drukke dagen eenvoudig en dicht bij de teams op te vangen.
Specifieke zones of functies zijn herkenbaar door accenten in oranje, zwart of eiken hout. Hierdoor ontstaat een goede balans tussen een informele setting en de effectieve werkomgeving en is op subtiele wijze de look en feel van NN geborgd.
Het ankerpunt is centraal gelegen zodat beide vleugels een centraal ontmoetingspunt hebben en op een informele manier kennis kunnen overdragen. Het ankerpunt is dusdanig ingericht dat er ook stand-ups met grotere groepen plaats kunnen vinden.

Nationale Nederlanden - Hollandse Nieuwe Interieur 07