scroll to top

Visie

Through design WE CREATE POSITIVE IMPACT

De wereld om ons heen verandert en organisaties veranderen mee. Op momenten waarop een verandering aanstaande is, worden wij benaderd. Een organisatie groeit, krimpt of gaat op een andere manier werken. De verandering bestaat uit een verscheidenheid van organisatorische-, gedrags-, functionele en ruimtelijke vraagstukken. Het ontrafelen, structureren en het omzetten in heldere en aantrekkelijke ontwerpen is onze passie. Het resultaat van het oplossen van deze puzzels zijn trotse eindgebruikers die zich sterk verbonden voelen met hun nieuwe omgeving omdat ze bewust onderdeel hebben uitgemaakt van het veranderingsproces.

Elk project is een uiting van het unieke karakter van onze opdrachtgevers en haar specifieke culturele en functionele eisen. Er zijn een aantal belangrijke bouwstenen bij de ontwikkeling van slimme, toekomstgerichte, vitale, innovatieve omgevingen die je altijd zult herkennen is ons werk. Met de gebruiker en haar activiteiten als middelpunt zijn de bouwstenen; gezondheid, circulariteit  technologie en schoonheid. De unieke organisatie specifieke gebruikers ervaring is de positieve impact die wij creëren.

Obvion - Hollandse Nieuwe Interieur 06

Expertise

Architectuur, interieur en productontwikkeling werken samen op verschillende schaalniveau’s

Het begint allemaal bij goed luisteren en kijken naar hoe mensen werken, leren, wonen, zorgen en leven. Als je begrijpt hoe de fysieke omgeving en de producten die je gebruikt hier een kwalitatieve bijdrage aan kunnen leveren, is een logische aantrekkelijke ervaring dichtbij.

Deze ervaring vraagt om samenhangende ontwerpoplossingen op verschillende schaalniveaus. Binnen ons team komen verschillende ervaringen, opleidingen en nationaliteiten samen om zo goed mogelijk in te spelen op de vraagstellingen die op ons afkomen. Onze architecten, interieurarchitecten, ontwerpers en techneuten werken aan nieuwe gebouwen, renovaties, revitalisaties, masterplannen, herinrichtingen van bestaande gebouwen en producten.

Onze portfolio omvat werkomgevingen, onderwijsinstellingen, campussen, ziekenhuizen, stations, retail en musea. De omvang varieert van 10 m2 tot meer dan 40.000 m2. Onze eigen productontwikkeling is altijd het gevolg van het ontbreken van geschikte oplossingen binnen het bestaande aanbod van producten. Voorbeelden hiervan zijn PANL, STACKR, BNCH en SHFT. Deze producten bieden ons ontwerpoplossingen voor thema’s als; flexibiliteit in het gebruik van ruimte, ondersteuning van scrum en agile, virtualisering van de werkruimte. STACKR en PANL zijn in productie bij Cowerk.nl.

Gezonde gebouwen dragen bij aan vitale organisaties

Gezonde gebouwen dragen bij aan trots, verbondenheid, eigenaarschap en vitaliteit bij gebruikers. Het is bewezen dat dit belangrijke bouwstenen zijn bij de ontwikkeling van aantrekkelijke, slimme, toekomstgerichte, vitale, innovatieve organisaties en community ‘s. In ons werk verbeteren we de energieprestatie van een gebouw. We passen materialen toe waarbij schaarste van grondstoffen, en schadelijke emissies van het materiaal worden meegewogen.

Hergebruik, ontwerpen op basis van circulaire principes en duurzaam gebruik/onderhoud zijn basisprincipes van onze ontwerptaal. Dit leidt tot gezonde gebouwen. Greenpeace Amsterdam is een inspirerend voorbeeld van onze werkwijze. Hollandse Nieuwe heeft ervaring met alle duurzaamheidssystematieken (zoals BREEAM Outstanding, WELL Platinum) die ons in staat stellen duurzaamheidsambities te kwantificeren en kwalificeren.

Iedereen werkt anders

20 jaar lang zijn we trots expert geweest in “het nieuwe werken”. De term sluit steeds minder goed aan bij ons werk waar we specifiek voor onze opdrachtgevers unieke (werk) omgevingen ontwerpen. Technologie maakt het daarnaast al geruime tijd mogelijk om tijd en plaats onafhankelijk te werken.

Greenpeace - Hollandse Nieuwe Duurzaamheid 26

Onze ervaring stelt ons in staat om opdrachtgevers te inspireren op thema’s als samenwerken, kennisdelen, serendipiteit, agility en cultuur. De unieke en specifieke functionele eisen en culturele eigenschappen van een organisatie komen hierin tot uiting. De gerealiseerde uitkomst werkt als een magneet op huidige en toekomstige gebruikers.

Proces

Begrijpen, creëren en opleveren

In het traject van initiatief tot en met oplevering kent onze ontwerpmethodiek onderstaande fasering. Fasen waarbij we door interactie met de opdrachtgever gezamenlijk stappen zetten. We doorlopen hierin een proces waarin we allereerst de achterliggende drijfveren van de vraag willen begrijpen. Als deze ambities doorgrond zijn definiëren we de ontwerp uitgangspunten en verkennen we door middel van creatie de grenzen van de opgave. De “10 Crazy Ideas” methodiek of het “Programma’s van Mogelijkheden” zijn voor ons onmisbaar.

 

 

Wij verkennen de kwaliteit van het ontwerp gezamenlijk met onze opdrachtgever en gebruikers in Virtuele omgevingen. Deze omgevingen ontwikkelen zich van abstract naar “realistisch”. VR brengt de toekomstige beleving dicht bij de toekomstige werkelijke wereld. Het uiteindelijk ontwerp wordt hierna uitgewerkt en gereed gemaakt voor aanbesteding en uitvoering.
Deze werkwijze is gestoeld op enerzijds gedegen standaard processen die aansluiten op de bouwmethodiek en anderzijds op wendbaarheid en creativiteit om op de aantrekkelijkste en efficiëntste wijze van A naar B te komen.

Opdrachtgevers