scroll to top

Stedelijk Gymnasium Haarlem

Stedelijk Gymnasium Haarlem

In opdracht van het Stedelijk Gymnasium in Haarlem en ICS adviseurs heeft Hollandse Nieuwe een structuurontwerp gemaakt ten behoeve van transformatie en modernisering van de school. Het monumentale gebouw gelegen in het centrum van Haarlem kent een rijke geschiedenis, die verschillende verbouwingen en uitbreidingen heeft doorstaan. Dit maakte de transformatie van de school tot een uitdagend project. De relatie tussen geschiedenis, onderwijs en toekomst lag ten grondslag aan de ingrijpende, maar noodzakelijke transformatie. Een zorgvuldige analyse van de geschiedenis van het gebouw en het gevraagde programma heeft geleid tot een visie waarin bepaalde bestaande elementen zorgvuldig zijn verwijderd of veranderd. De oorspronkelijke architectuur werd hierdoor weer leesbaar en helder.

 

Om de benodigde extra oppervlakte te realiseren hebben we een eenvoudige, terughoudend bouwvolume toegevoegd achter de hoofdentree van het gebouw. De vier nieuwe vloeren van de nieuwbouw voegen niet enkel ademruimte aan het gevraagde PVE toe, maar vormen door hun ontwerp ook het nieuwe (groene) hart van de school. De grote vide centraliseert de stroom, verbindt alle drie de gebouwen en geeft ruimte aan nieuwe studeer- en lesvormen die het Gymnasium toekomstbestendig maken. Dit nieuwe hart brengt licht, groen, lucht, leerling, leraar, medewerker en de geschiedenis van de plek allemaal samen.