scroll to top

Smart working in het clubkantoor

TNO New Babylon

Het nieuwe hoofdkantoor van TNO Den Haag is in gebruik genomen. In New Babylon gelegen naast het CS van Den Haag waar gewerkt, gewoond en gewinkeld wordt zijn de uitgangspunten van TNO verwezenlijkt. De doelstelling was om een optimalisatie slag te maken waarbij er efficiënter en effectiever met de huisvesting omgegaan kon worden. Twee locaties zijn samengevoegd waarbij er in plaats van 24.300 m2 nog maar 9.500 m2 nodig was.

De nieuwe huisvesting moest beter aansluiten bij de identiteit van TNO; een representatieve werkomgeving die past bij een organisatie die een autoriteit is op het gebied van kennisdeling en innovatie. De Raad van Bestuur, stafafdelingen en business units zijn hier bijeengebracht. De interactie en kennisdeling tussen afdelingen en vakgroepen moest gestimuleerd worden. Aansluitend op de visie en missie van TNO en Hollandse Nieuwe is duurzaamheid een belangrijk uitganspunt geweest. Deze uitgangspunten zijn vertaald in een werkomgeving waar ontmoeten centraal staat.

Oplevering 2015
Netto m² 9.500 m²
Opdrachtgever TNO
Locatie New Babylon, Den Haag
TNO New Babylon - Hollandse Nieuwe Interieur 14
TNO New Babylon - Hollandse Nieuwe Interieur 12

Medewerkers en bezoekers gaan vanaf de entreehal op de begane grond rechtstreeks naar het ‘Clubkantoor’op de 10e verdieping waar men eerst een kop goede koffie kan bestellen bij de coffeebar, gelegen tegenover de entree. Op deze verdieping is een breed aanbod aan overleg-/vergader- en tijdelijke werkplekken. Het restaurant is hier gesitueerd waar ook buiten lunchtijd gebruik van gemaakt kan worden.

Op de onderliggende verdiepingen vind je de overige werkplekken waarbij uitgegaan is van het ‘smart working’ principe; tijd en plaats onafhankelijk werken. Ondersteunende faciliteiten zijn geplaatst in de kernen op de verdiepingsvloeren. Vergaderruimtes zijn geclusterd in een vergadercentrum met een eigen karakter en boven elkaar verdeeld over alle verdiepingen.

Grafisch ontwerpbureau ZiLtd vertaalde de huisstijlelementen van TNO naar een bruikbaar ontwerp die directe aansluiting vind bij het interieurontwerp. Deze folie vertegenwoordigt de merkwaarde van TNO en zorgt voor privacy in diverse ruimtes.

Dit alles heeft geresulteerd in een werkomgeving waar de gebruikers zich thuis voelen, de identiteit van TNO ervaren wordt en waar met plezier gewerkt wordt.

TNO New Babylon - Hollandse Nieuwe Interieur 12