scroll to top

meet eat work

VOPAK HQ - hospitality

Hollandse Nieuwe heeft het hoofdkantoor van VOPAK aan de Westerlaan in Rotterdam getransformeerd tot een bruisend ontmoetingscentrum en een inspirerende open werkomgeving.

Om de communicatie te bevorderen worden de twee naast elkaar gelegen gebouwen van VOPAK NL  en VOPAK international  (hoog- en laagbouw) op korte termijn met elkaar verbonden door middel van een doorbraak in de gebouw scheidende gevels. Op de begane grond is een ontmoetingscentrum gecreëerd waar de medewerkers van VOPAK NL en VOPAK international, de directies en internationale gasten, elkaar ontmoeten om samen te werken en formeel en informeel overleg te voeren. De functies ontmoeten, werken en lunchen gaan naadloos in elkaar over en hebben de interne communicatie en kennisdeling bevorderd. Er is veel aandacht gegeven aan excellente akoestische randvoorwaarden om intimiteit en vertrouwelijkheid te realiseren.

Oplevering 2014
Netto m² 3.000 m²
Opdrachtgever Koninklijke VOPAK N.V.
Locatie Rotterdam
VOPAK HQ - Hollandse Nieuwe Interieur 05
VOPAK HQ - Hollandse Nieuwe Interieur 04

Binnen een zeer kort tijdsbestek is het traditionele cellenkantoor op de bovenliggende verdiepingen getransformeerd van gesloten kantoren naar een inspirerende open werkomgeving. Gedurende de verbouwing bleef de werkvloer in gebruik.

Hollandse Nieuwe is in staat geweest om op verzoek van VOPAK een sfeervol en toegankelijk ontwerp te realiseren waar zakelijkheid en intimiteit hand in hand gaan en waarbij de kernwaarden veiligheid, en duurzaamheid en de rijke geschiedenis van VOPAK vervlochten zijn in het ontwerp.

Hollandse Nieuwe was verantwoordelijk voor het gehele ontwerptraject van initiatief fase tot en met de bestekfase en esthetische begeleiding van de bouw.

VOPAK HQ - Hollandse Nieuwe Interieur 04