scroll to top

Ruimte creëren

Vrije Universiteit

Om ruimte te creëren op de campus is er besloten om de ondersteunende diensten en de Raad van Bestuur voor een periode (tien jaar) te huisvesten op Uilenstede, twee kilometer van de campus verwijderd. Het herhuisvestings traject is aangegrepen om van een traditionele manier van werken naar een nieuwe manier van werken te gaan. Daarin wordt “activiteit gerelateerd werken” geïntroduceerd.

Oplevering 2008
Netto m² 6.500 m²
Opdrachtgever Vrije Universiteit
Locatie Amsterdam
Vrije Universiteit - Hollandse Nieuwe Interieur 05
Vrije Universiteit - Hollandse Nieuwe Interieur 07

Aan ons de vraag om een ontwerp te maken die dit ‘nieuwe werken’ ondersteunt en angst voor verandering wegneemt. Het resultaat is een volledig open werkomgeving op een aantal ruimten voor de Raad van Bestuur na. Het restaurant en de pantry’s hebben meerdere functies. Voor de VU is een speciaal ruimte scheidend, akoestisch kastensysteem ontwikkeld. Het gebruik van graphics is een belangrijk middel om de verbondenheid met de doelgroep uit te drukken en voor medewerkers zichtbaar te maken.

Vrije Universiteit - Hollandse Nieuwe Interieur 07